1. Informatiesoort kleurcode, in het zoekresultatenscherm
  Tijdschriftartikelen, Commentaar, Boekbeschrijving, Handboeken
  Wet en regelgeving
  Jurisprudentie
  Officiële publicaties
  EU
  Internationaal recht
  CAO's
  Nieuws
  Nota's en Rapporten
  Interne documenten
  Overige publicaties
  Mijn dossier

 2. Selectiebox
  Door op een checkbox te klikken selecteert u een beleidsterrein, bron, informatiesoort of document

 3. Markeringen in de trefferlijst
  geannoteerd arrest Dit betreft een geannoteerd arrest
  PDF-document Dit betreft een document in PDF-vorm
  Word-document Dit betreft een document in Word-vorm
  Content in context Content direct afkomstig van bron

 4. Markeringen bij gerelateerde documenten
  Redactioneel vastgestelde verwijzing vanuit dit document Dit betreft een redactioneel vastgestelde verwijzing vanuit het geopende document.
  Redactioneel vastgestelde verwijzing naar dit document Dit betreft een redactioneel vastgestelde verwijzing naar het geopende document.
  Verwijzing vanuit dit document Dit betreft een verwijzing vanuit het geopende document.
  Verwijzing naar dit document Dit betreft een verwijzing naar het geopende document.

 5. Selecteerbare tekst
  Een onderstreepte blauwe tekst geeft een link weer. Door hierop te klikken ziet u meer informatie of springt u door naar een geselecteerd document.

 6. Actief scherm
  De tekst op de tab van een actief scherm is rood gekleurd.

 7. Markering zoekterm(en) in document
  Binnen de tekst van een geselecteerd document wordt de locatie van de gevonden zoekterm of -termen weegegeven door een blauwe markering. Wanneer zoektermen meer dan één keer voorkomen kan met de muis van treffer naar treffer worden gesprongen.

 8. Beschrijving van gebruikte iconen
  Hieronder vindt u een beschrijving van de gebruikte iconen.
  Vorig document Vorig document
  Volgend document Volgend document
  volledig beeld Document op volledig scherm
  informatie Meer informatie over deze functie
  wijzigen dossieritem Wijzigen van een dossieritem
  verslepen dossieritem Verslepen van een dossieritem
  verwjderen dossieritem Verwijderen van een dossieritem
  één positie naar boven verplaats het dossieritem één positie naar boven
  helemaal omlaag verplaats het dossieritem één positie naar beneden
  helemaal naar boven verplaats het dossieritem helemaal naar boven
  één positie omlaag verplaats het dossieritem helemaal naar beneden
  omhoog Verplaats de attendering één naar boven
  omlaag Verplaats de attendering één naar benenden
  verwijderen Verwijder de attendering

 9. Logische operatoren
  Indien u meerdere zoekwoorden naast elkaar zoekt, zal automatisch worden gezocht naar documenten waarin alle gezochte woorden voorkomen. Als u alleen documenten wilt vinden waarin de gezochte woorden in die volgorde en naast elkaar voorkomen, dan plaatst u de woorden tussen dubbele aanhalingstekens (bijv. “onrechtmatige daad”).

  bevoegdheid functie Beide woorden moeten aanwezig zijn in het document.
  bevoegdheid OF functie Of bevoegdheid of functie (of allebei) moet aanwezig zijn in het document.
  bevoegdheid EN NIET functie Bevoegdheid moet in het document aanwezig zijn maar functie niet. (Dit kan niet in combinatie met zoeken Inclusief Synoniemen)
  "bevoegdheid functie" Beide zoektermen moeten naast elkaar in die volgorde in het document aanwezig zijn.
  recht* Documenten waar de woorden voorkomen die beginnen met ‘recht’ zullen worden gevonden. Bijvoorbeeld: ‘rechten’, ‘rechter’, ‘rechtvaardigheid’, ‘rechtbank’ en ‘rechtelijk’ maar bijvoorbeeld niet ‘regelrecht’.
  recht?? Documenten met woorden die beginnen met ‘recht ’en twee extra letters hebben worden getoond. Bijvoorbeeld: ‘rechten’, ‘rechter’ maar niet ‘rechts’ of ‘rechtbank’.